Kategórie
Návštevy

INTERVIEW V MESTSKEJ KNIŽNICI

Písali o nás

„Každoročne štartujeme našu novinársku činnosť v mestskej knižnici s krátkym interview s pani knihovníčkou. Ani tento rok tomu nebolo inak. Pani Darina Zsarnai nás opäť privítala v príjemnom knižnom prostredí. Na naše otázky odpovedala vecne, zaujímavo. Zistili sme, že v knižnici to stále žije, neustále sa objednávajú knižné novinky, porozprávala nám o úspešných projektoch, na ktorých pracovali i pracujú. Spoločne sme si zaspomínali aj na významné osobnosti, ktoré navštívili miestnu knižnicu. Všetky odpovede boli pre nás veľmi zaujímavé, no asi najprekvapujúcejší bol pre nás počet kníh, ktoré knižnica obsahuje, a to je 28 000 ks. Ďakujeme pekne za výbornú spoluprácu nielen na začiatku našej krúžkovej činnosti, ale taktiež počas celého školského roka.“

Kategórie
Tvorivé dielne

Jesenné tvorivé dielne

V stredu 9.10.2019 sme sa s tretiakmi a štvrtákmi z ŠKD a z krúžku Z každého rožka troška zúčastnili zaujímavej a kreatívnej aktivity pod názvom „Jesenné tvorivé dielne z prírodných materiálov“ v Mestskej knižnici v Moldave nad Bodvou. Túto zaujímavú aktivitu si pre nás pripravili p. Darina Zsarnaiová a p. Judita Balázsová v spolupráci s p. Rigóom zo Silickej Jablonice, ktorý nás celou aktivitou sprevádzal. Najprv deti oboznámil so svojím koníčkom a ukázal im svoje hotové výrobky, potom ich oboznámil s materiálom, s ktorým pracuje a napokon deti pod jeho vedením tvorili vlastné výrobky. Jedna skupina vyrábala bábiky zo šúpolia a druhá skupina anjelov. Deťom sa táto aktivita veľmi páčila nakoľko bola pre nich nová a netradičná. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať pracovníčkam MsKS a p.Rigóovi za príjemne strávené popoludnie. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Kategórie
Tvorivé dielne

Rozprávkové dopoludnie

Rozprávkové dopoludnie a jesenná tvorivá dielňa, 2.10.2019

Kategórie
Tvorivé dielne

Rozprávkové dopoludnie

Cirkevná spojená škola ŠKD, 25.9.2019