Prihláška

Tu si môžete stiahnuť prihlášku za čitateľa knižnice. Po vyplnení prihlášky je potrebné uhradiť osobne členský poplatok.

_________________________________

Členský poplatok na 1 rok

dospelí2,00 €
študenti2,00 €
deti1,30 €
dôchodcovia1,60 €