Projekty

V roku 2023 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia projekt Mestskej knižnice finančným príspevkom vo výške 2 000,- Eur. Zámerom projektu „Zážitková knižnica“ bolo oboznámiť študentov a deti s hodnotami knihy a knižnice. Primárnym cieľom bolo zorganizovať 18 prednášok na rôzne odborné témy s odborníkmi /životné prostredie, drogy, rodinná a sociálna výchova / a besied s autormi a tvorcami detských kníh v priestoroch mestskej knižnice pre deti a mládeže študujúcu v tomto meste, pre rodičov a pre seniorov. Besedy boli prezentované v slovenskom aj maďarskom jazyku. 1. László Molnár Mihályi – beseda so spisovateľom - marec /maď./ 2. Jarmila Zacher Pajpachová – beseda so spisovateľkou - marec / slov./ 3.- 4. Apríl mesiac lesov – OZ Poľovníček -prednáška – apríl / slov-maď../ 5.- 6. Deň zeme – prednáška o životnom prostredí OZ Poľovníček – apríl /slov -maď./ 7. Juraj Popovics – prednáška o Slovenskom národnom parku – pre seniorov - máj /slov – maď./ 8. Jana Mihóková – prednáška pre rodičov – jún /slov./, 9. Pavol Czeranko - prednáška o prevencií drogovej závislosti jún /maď./, 10. Erzsébet Póda – beseda so spisovateľkou – september /maď./, 11.Lenka Šingovská – beseda so spisovateľkou – september /slov./, 12. Gabriela Futová – beseda so spisovateľku – október /slov./, 13. Monika Bodnár – beseda so spisovateľkou – október /maď./, 14. Peter Schmiedl- prednáška o prevencií drogovej závislosti – október /slov./, 15. Slavomír Szabó – beseda so spisovateľom – október /slov./, 16. Pavol Czeranko – beseda o kriminalite pre seniorov – november /slov, maď./, 17. Károly Fellinger - beseda so spisovateľom - december /maď./, 18. Orsolya Vajányi Rontó : Aké sú dnešné deti? – prednáška pre rodičov – december /maď./.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín KULTMINOR v programe „Akvizícia knižníc“ v roku 2023 projekt mestskej knižnice finančnými prostriedkami vo výške 1 000,- €. Vďaka projektu knižnica v decembri doplnila knižničný fond o 123 kusov kníh súčasnej maďarskej literatúry pre deti a dospelých.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v programe „Akvizícia knižníc“ v roku 2022 projekt mestskej knižnice finančnými prostriedkami vo výške 2 500 €. Z prvej časti dotácie knižnica nakúpila v decembri 90 kusov slovenskej a 35 kusov maďarskej literatúry. Z druhej časti dotácie knižnica nakúpila 102 kusov slovenskej a 31 kusov maďarskej literatúry. Knižničný fond sa tak spolu rozrástol o 258 ks novú odbornú a krásnu literatúru pre deti a dospelých. Čitatelia si nové knihy budú môcť vypožičať od 3.4.2023.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v programe „Akvizícia knižníc“ v roku 2022 projekt mestskej knižnice finančnými prostriedkami vo výške 2 500 €. Z prvej časti dotácie knižnica nakúpila 90 kusov slovenskej a 35 kusov maďarskej literatúry. Knižničný fond sa tak rozrástol o novú odbornú a krásnu literatúru pre deti a dospelých. Nové knižničné tituly z druhej polovice dotácie obohatia Mestskú knižnicu v marci. Čitatelia si nové knihy budú môcť vypožičať od 14.12.2022.

V roku 2022 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia projekt Mestskej knižnice finančným príspevkom vo výške 1 500,- Eur. Zámerom projektu „Zážitková knižnica“ bolo oboznámiť študentov a deti s hodnotami knihy a knižnice. Primárnym cieľom bolo zorganizovať 12 prednášok na rôzne odborné témy s odborníkmi /životné prostredie a drogy / a besied s autormi a tvorcami detských kníh v priestoroch mestskej knižnice pre deti a mládeže študujúcu v tomto meste. Besedy boli prezentované v slovenskom aj maďarskom jazyku. 1. Daniela Fischer – beseda so spisovateľkou – marec /slov./ 2. Anna Ötvös – beseda so spisovateľkou - marec / maď./ 3. Gabriela Futová – beseda so spisovateľkou – apríl / slov./ 4. Štefan Matis – prednáška o životnom prostredí – apríl /maď./ 5. Juraj Popovics – prednáška o životnom prostredí – apríl /slov./ 6. László Mihályi Molnár – beseda so spisovateľom – máj /maď./ 7. Peter Shmiedl – prednáška o prevencií drogovej závislosti jún /slov./ 8. Pavol Czeranko - prednáška o prevencií drogovej závislosti jún /maď./ 9. Katalin Mátyás Hudák – beseda so spisovateľkou – október /maď./ 10. Slavomír Szabó – beseda so spisovateľom – november /slov./ 11. Valentín Šefčík – beseda so spisovateľom - november /slov./ 12. Gergely Kása - beseda so spisovateľom - november /maď./

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v programe „Akvizícia knižníc“ v roku 2021 projekt mestskej knižnice finančnými prostriedkami vo výške 1 600,- €. Z prvej časti dotácie v januári knižnica nakúpila 67 kusov slovenskej a 20 kusov maďarskej literatúry. Z druhej časti dotácie knižnica nakúpila 64 kusov slovenskej a 21 kusov maďarskej literatúry. Knižničný fond sa tak rozrástol o novú odbornú a krásnu literatúru pre deti a dospelých. Čitatelia si nové knihy budú môcť vypožičať od 6. 5. 2022.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v programe „Akvizícia knižníc“ v roku 2020 projekt mestskej knižnice finančnými prostriedkami vo výške 2 850,- €. Z dotácie knižnica nakúpila 206 kusov slovenskej a 56 kusov maďarskej literatúry. Knižničný fond sa tak rozrástol celkovo o 262 prírastkov novej odbornej a krásnej literatúry pre deti a dospelých. Čitatelia si nové knihy budú môcť vypožičať od 1.6.2021.

Na základe rozhodnutia Národného kultúrneho fondu a Ministerstva národných zdrojov- Budapest v roku 2012 bol spustený program Márai, do ktorého sa zapojila už desiatykrát aj knižnica nášho mesta. Sprostredkovateľom kníh bol Nonprofit Kft., prostredníctvom ktorého sa rozšírila knižničná zbierka o 99 ks kníh v hodnote 269 813 Ft /870 Eur/.

Fond na podporu umenia podporil v roku 2019 projekt mestskej knižnice s názvom „Pokračovanie modernizácie interiéru knižnice“ v hodnote 2 500 €. V máji 2020 sa interiér knižnice rozrástol o 67 kusov moderných skladacích stoličiek a 27 kusov políc. Cieľom projektu bolo získať finančné prostriedky na obstaranie nového interiérového vybavenia knižnice. Kvôli každoročnému rozšíreniu nášho knižničného fondu bolo potrebné nahradiť opotrebované a zaobstarať nové police, ktoré by umožnili prehľadne vystaviť knihy a zároveň predísť ich poškodeniu. S pribúdajúcim počtom kníh, ale aj návštevníkov knižnice je potrebné zväčšiť a vynoviť infraštruktúru knižnice aj z hľadiska praktického. Poskytnutou dotáciou sa zatraktívnili priestory knižnice a v súčasnosti je príprava priestoru a rozmiestnenie stoličiek na podujatia menej náročné. Knižnica sa aj vďaka tejto podpore priblížila k modernejšiemu nábytkovému vybaveniu a zvýšeniu komfortu návštevníkov.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v programe „Akvizícia knižníc“ v roku 2019 projekt mestskej knižnice finančnými prostriedkami vo výške 1 500€. Z prvej časti nakúpené knihy sa dostali do rúk čitateľom v decembri 2019. Z prvej časti dotácie knižnica nakúpila 61 kusov slovenskej a 15 kusov maďarskej literatúry. V marci vďaka druhej polovici príspevku z FPU mestská knižnica doplnila svoj knižničný fond o 68 kusov slovenských a 21 kusov maďarských titulov. Knižničný fond sa tak rozrástol celkovo o 165 prírastkov novej odbornej a krásnej literatúry pre deti a dospelých. Čitatelia si nové knihy budú môcť vypožičať od 19.5.2020.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v programe „Akvizícia knižníc“ v roku 2019 projekt mestskej knižnice finančnými prostriedkami vo výške 1 500€. Z prvej časti dotácie knižnica nakúpila 61 kusov slovenskej a 15 kusov maďarskej literatúry. Knižničný fond sa tak rozrástol o novú odbornú a krásnu literatúru pre deti a dospelých. Nové knižničné tituly z druhej polovice dotácie obohatia Mestskú knižnicu v marci. Čitatelia si nové knihy budú môcť vypožičať od 10.12.2019

V našej knižnici sa v dňoch 3. a 4. decembra už po štvrtýkrát v tomto roku zrealizovali tvorivé dielne s tradičnými moldavskými remeslami. Vďaka podpore z Fondu na podporu umenia a s pomocou Eriky Vranaiovej zo Združenia priateľov tradícií si žiaci zo štyroch základných škôl pôsobiacich v Moldave nad Bodvou vyskúšali výrobu a zdobenie medovníkov : cesto sme prv zamiesili, neskôr vykrojili, piekli a zdobili. Deťmi pripravené medovníky sú vystavené v priestoroch knižnice od 5. do 19. decembra 2019. Pozrieť si ich môžete počas pracovných dní od 9:00 do 17:00.

Na základe rozhodnutia Národného kultúrneho fondu a Ministerstva národných zdrojov- Budapest v roku 2012 bol spustený program Márai, do ktorého sa zapojila už deviatykrát aj knižnica nášho mesta. Sprostredkovateľom kníh bol Nonprofit Kft., prostredníctvom ktorého sa rozšírila knižničná zbierka o 106 ks kníh v hodnote 269 933 Ft /900 Eur/.

Vďaka podpore z Fondu na podporu umenia sa 13. a 14. novembra 2019 uskutočnili ďalšie tvorivé dielne s tradičnými moldavskými remeslami v Mestskej knižnici v Moldave nad Bodvou. S členom zo Združenia gemerských remeselníkov - pánom Vojtechom Rigóm si žiaci všetkých štyroch základných škôl z Moldavy vlastnoručne vyrobili sviečky z vosku. Deťmi vytvorené sviečky budú vystavené v Mestskej knižnici od 15. do 29. novembra 2019.

V roku 2019 Fond na podporu umenia podporil Mestskej knižnici v priebehu roka štyri tradičné remeselné tvorivé dielne : zdobenie vajíčok, pletenie košíkov, liatie sviečok a ozdobovanie medovníkov. Naša knižnica dostala podporu na štyri “Tvorivé dielne s tradičnými moldavskými remeslami“ vo výške 1.500€. Žiaci zo štyroch základných škôl si 11. a 12. júna 2019 mohli osvojiť a vyskúšať pletenie košíkov , ktoré im predviedla členka Združenia priateľov tradícií Monika Smolnická. Deťmi pripravené košíky sú vystavené v priestoroch knižnice od 13. do 26. júna 2019.

V roku 2019 Fond na podporu umenia podporil Mestskej knižnici v priebehu roka štyri tradičné remeselné tvorivé dielne : zdobenie vajíčok, pletenie košíkov, liatie sviečok a ozdobovanie medovníkov. Žiaci zo štyroch základných škôl, ktoré pôsobia v meste, navštívili 9. a 10. apríla 2019 mestskú knižnicu, aby si osvojili tradičné zdobenie vajíčok, ktoré im členka Združenia gemerských remeselníkov Magdolna Palencsárová predviedla. Naša knižnica dostala podporu na štyri tradičné tvorivé dielne vo výške 1.500€. Deťmi pripravené výtvory boli vystavené v Mestskej knižnici od 11. apríla do 26.apríla 2019.

Nové knihy v knižnici!!! Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v programe „Akvizícia knižníc“ v roku 2018 projekt mestskej knižnice finančnými prostriedkami vo výške 2 500€. Z prvej časti nakúpené knihy sa dostali do rúk čitateľom v novembri 2018. Z prvej časti dotácie knižnica nakúpila 109 kusov slovenskej a 25 kusov maďarskej literatúry. V marci vďaka druhej polovici príspevku z FPU mestská knižnica doplnila svoj knižničný fond o 97 kusov slovenských a 33 kusov maďarských titulov. Knižničný fond sa tak rozrástol celkovo o 264 prírastkov novej odbornej a krásnej literatúry pre deti a dospelých. Čitatelia si nové knihy budú môcť vypožičať od 1.4.2019.

Fond na podporu umenia podporil Mestskej knižnici v Moldave n/B v priebehu roka štyri tradičné remeselné tvorivé dielne - zdobenie vajíčok, pletenie košíkov, liatie sviečok a ozdobovanie medovníkov. Naša knižnica dostala podporu na štyri tradičné tvorivé dielne vo výške 1.500€. Žiaci zo štyroch základných škôl, ktoré pôsobia v meste navštívili 22. a 23. marca 2018 mestskú knižnicu, aby si osvojili tradičné zdobenie vajíčok, ktoré im členka Združenia gemerských remeselníkov Magdolna Palencsárová predviedla. Od nej sme sa mohli dozvedieť, že veľkonočné vajíčka s Veľkou nocou ako cirkevným/kresťanským sviatkom sú v úzkom vzťahu. Podľa cirkevnej symboliky predstavujú z hrobu zmŕtvychvstalého Krista. Vajíčko už od praveku symbolizuje život a znovuzrodenie. 14. a 15. Júna 2018 si mohli osvojiť a vyskúšať pletenie košíkov , ktoré im predviedla členka Združenia priateľov tradícií Monika Smolnická. 23. a 24. októbra 2018 sa uskutočnili ďalšie tvorivé dielne s tradičnými moldavskými remeslami v Mestskej knižnici v Moldave nad Bodvou. S členom zo Združenia gemerských remeselníkov - pánom Vojtechom Rigóm si žiaci všetkých štyroch základných škôl z Moldavy vlastnoručne vyrobili sviečky z vosku. Deťmi vytvorené sviečky budú vystavené v Mestskej knižnici od 25. októbra do 9. novembra 2018. V našej knižnici sa v dňoch 4. a 5. decembra 2018 už po štvrtýkrát v tomto roku zrealizovali tvorivé dielne s tradičnými moldavskými remeslami. Vďaka podpore z Fondu na podporu umenia a s pomocou Eriky Vranaiovej zo Združenia priateľov tradícií si žiaci zo štyroch základných škôl pôsobiacich v Moldave nad Bodvou vyskúšali výrobu a zdobenie medovníkov : cesto sme prv zamiesili, neskôr vykrojili, piekli a zdobili. Deťmi pripravené medovníky sú vystavené v priestoroch knižnice od 6. do 18. decembra 2018.

Už po siedmykrát rozšírila Mestská knižnica svoju knižničnú zbierku za pomoci Národného kultúrneho fondu a Ministerstva národných zdrojov – Budapešť v rámci „Programu MÁRAI“ Sprostredkovateľom kníh bol Nonprofit Kft, prostredníctvom ktorého sa rozšírila knižničná zbierka o 223 ks kníh v hodnote 1770 Eur.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v programe „Akvizícia knižníc“ v roku 2017 projekt mestskej knižnice finančnými prostriedkami vo výške 2 800€. Z prvej časti nakúpené knihy sa dostali do rúk čitateľom v novembri 2017. Z prvej časti dotácie knižnica nakúpila 131 kusov slovenskej a 29 kusov maďarskej literatúry. V marci vďaka druhej polovici príspevku z FPU mestská knižnica doplnila svoj knižničný fond o 119 kusov slovenských a 31 kusov maďarských titulov. Knižničný fond sa tak rozrástol celkovo o 310 prírastkov novej odbornej a krásnej literatúry pre deti a dospelých.

Fond na podporu umenia podporil v roku 2017 projekt mestskej knižnice s názvom „Modernizácia interiérového vybavenia“ v hodnote 1 500 €. Cieľom projektu bolo získať finančné prostriedky na obstaranie skladacích stoličiek a výrobu skladacích stolov. V marci 2018 sa interiér knižnice rozrástol o 30 kusov stoličiek a 30 kusov stolov. Tento nábytok bude využívaní čitateľmi počas rôznych besied a tvorivých dielní, ktoré sa realizujú v knižnici. Poskytnutou dotáciou sa zatraktívnili priestory knižnice a v súčasnosti je príprava priestoru a rozmiestnenie stolov na podujatia menej náročné. Skladacie stoly boli vyrobené tak, aby sa v súlade s charakterom podujatia mohli využívať samostatne alebo aby sa podľa potreby jednoduchým prisunutím stolov vytvoril väčší stôl, ktorý sa využije napríklad pri dielňach ak žiaci majú pracovať v skupinách. Knižnica sa aj vďaka tejto podpore priblížila k modernejšiemu nábytkovému vybaveniu a zvýšeniu komfortu návštevníkov.

Fond na podporu umenia podporil Mestskej knižnici v Moldave n/B v priebehu roka štyri tradičné remeselné tvorivé dielne - zdobenie vajíčok, pletenie košíkov, liatie sviečok a ozdobovanie medovníkov. Naša knižnica dostala podporu na štyri tradičné tvorivé dielne vo výške 1.500€. Žiaci zo štyroch základných škôl, ktoré pôsobia v meste navštívili 6. a 7. apríla 2017 mestskú knižnicu, aby si osvojili tradičné zdobenie vajíčok, ktoré im členky Združenia gemerských remeselníkov predviedli – Magdolna Palencsár a jej dcéra. Od nich sme sa mohli dozvedieť, že veľkonočné vajíčka s Veľkou nocou ako cirkevným/kresťanským sviatkom sú v úzkom vzťahu. Podľa cirkevnej symboliky predstavujú z hrobu zmŕtvychvstalého Krista. Vajíčko už od praveku symbolizuje život a znovuzrodenie. 7. a 8. Júna 2017 si mohli osvojiť a vyskúšať pletenie košíkov , ktoré im predviedli členky Združenia priateľov tradícií Monika Smolnická a Denisa Lindvaiová. 6. a 7. novembra 2017 sa uskutočnili ďalšie tvorivé dielne s tradičnými moldavskými remeslami v Mestskej knižnici v Moldave nad Bodvou. S členom zo Združenia gemerských remeselníkov - pánom Vojtechom Rigóm si žiaci všetkých štyroch základných škôl z Moldavy vlastnoručne vyrobili sviečky z vosku. V našej knižnici sa v dňoch 12. a 13. decembra 2017 už po štvrtýkrát v tomto roku zrealizovali tvorivé dielne s tradičnými moldavskými remeslami. Vďaka podpore z Fondu na podporu umenia a s pomocou Eriky Vranaiovej zo Združenia gemerských remeselníkov si žiaci zo štyroch základných škôl pôsobiacich v Moldave nad Bodvou vyskúšali výrobu a zdobenie medovníkov : cesto sme prv zamiesili, neskôr vykrojili, piekli a zdobili.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v programe „Akvizícia knižníc“ v roku 2016 projekt Mestskej knižnice v Moldave nad Bodvou finančnými prostriedkami vo výške 2 800€. Z prvej časti sa nakúpené knihy dostali do rúk čitateľom v januári 2017, k druhej časti nových kníh mali návštevníci prístup v polovici marca 2017. Z prvej časti dotácie knižnica nakúpila 128 kusov slovenskej a 29 kusov maďarskej literatúry. V marci 2017 vďaka druhej polovici príspevku z FPU mestská knižnica doplnila svoj knižničný fond o 119 kusov slovenských a 29 kusov maďarských titulov. Knižničný fond sa tak rozrástol celkovo o 305 prírastkov novej odbornej a krásnej literatúry pre deti a dospelých.