Kategórie
Tvorivé dielne

Jesenné tvorivé dielne

V stredu 9.10.2019 sme sa s tretiakmi a štvrtákmi z ŠKD a z krúžku Z každého rožka troška zúčastnili zaujímavej a kreatívnej aktivity pod názvom „Jesenné tvorivé dielne z prírodných materiálov“ v Mestskej knižnici v Moldave nad Bodvou. Túto zaujímavú aktivitu si pre nás pripravili p. Darina Zsarnaiová a p. Judita Balázsová v spolupráci s p. Rigóom zo Silickej Jablonice, ktorý nás celou aktivitou sprevádzal. Najprv deti oboznámil so svojím koníčkom a ukázal im svoje hotové výrobky, potom ich oboznámil s materiálom, s ktorým pracuje a napokon deti pod jeho vedením tvorili vlastné výrobky. Jedna skupina vyrábala bábiky zo šúpolia a druhá skupina anjelov. Deťom sa táto aktivita veľmi páčila nakoľko bola pre nich nová a netradičná. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať pracovníčkam MsKS a p.Rigóovi za príjemne strávené popoludnie. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.