Služby

Cenník služieb poskytovaných v MsK, platný od 1.2.2020

INTERNET

Vydanie preukazu pre čitateľov na internet /350 dní/3,00 €
Internet:15 min.0,30 €
Internet:30 min.0,40 €
Internet:60 min.0,70 €

TLAČ

Tlač. čierno-biela:A40,15 €
Kopírovanie:A40,15 €

MEDZIKNIŽNIČNÁ VÝPOŽIČNÁ SLUŽBA

Pri  objednávaní kníh cestou MVS z iných knižníc SR si čitateľ hradí všetky poštovné poplatky.

To znamená, že pri objednávaní a pri vrátení 3,00 € za každú knihu.