Darovanie kníh

Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí nám chcú darovať knihy pre potreby knižnice a hlavne pre potešenie a potrebu našich čitateľov.

Dovoľujeme si Vás upozorniť na niekoľko pravidiel a postupov, akými preberáme knihy pre knižnicu a veríme, že nás pochopíte.

 1. knihy od súkromných osôb nakupovať nemôžeme
 2. od súkromných osôb knihy prijímame iba ako dary
 3. uprednostňujeme knihy nové, vydané v rokoch cca 2000-2011
 4. zo starších titulov dávame prednosť klasickým dielam slovenských , českých a svetových autorov, hlavne tým, ktoré vo fonde nemáme, alebo sú poškodené
 5. darované knihy vyberáme a triedime podľa našich potrieb
  • ktoré nám chýbajú – zaevidujeme do knižničného fondu
  • ktoré máme poškodené – vymeníme za darované v dobrom stave
  • pre naše potreby nevhodné knihy ponúkame ďalším čitateľom a návštevníkom

Všetky knihy si vážime, museli sme sa však v našej praxi naučiť aj sa s knihami rozlúčiť. Nie je v našich silách spracovávať  knihy, o ktoré nie je medzi čitateľmi záujem.

Našim čitateľom chceme ponúkať nové a čisté knihy, aspoň podľa možností.

Ak nám chcete knihy darovať, rešpektujte, prosíme Vás, naše pravidlá. V prípade, že sa chcete spýtať na iné podrobnosti, alebo na knihy, radi Vám poskytneme informácie osobne priamo v knižnici.

Veľmi pekne Vám ďakujeme za pochopenie a tešíme sa s Vami na pekné a zaujímavé knihy.

pracovníčky knižnice