Kategórie
Návštevy

INTERVIEW V MESTSKEJ KNIŽNICI

Písali o nás

„Každoročne štartujeme našu novinársku činnosť v mestskej knižnici s krátkym interview s pani knihovníčkou. Ani tento rok tomu nebolo inak. Pani Darina Zsarnai nás opäť privítala v príjemnom knižnom prostredí. Na naše otázky odpovedala vecne, zaujímavo. Zistili sme, že v knižnici to stále žije, neustále sa objednávajú knižné novinky, porozprávala nám o úspešných projektoch, na ktorých pracovali i pracujú. Spoločne sme si zaspomínali aj na významné osobnosti, ktoré navštívili miestnu knižnicu. Všetky odpovede boli pre nás veľmi zaujímavé, no asi najprekvapujúcejší bol pre nás počet kníh, ktoré knižnica obsahuje, a to je 28 000 ks. Ďakujeme pekne za výbornú spoluprácu nielen na začiatku našej krúžkovej činnosti, ale taktiež počas celého školského roka.“