Kategórie
Prírastok kníh

Rozšírila sa knižničná zbierka

Na základe rozhodnutia Národného kultúrneho fondu a Ministerstva národných zdrojov- Budapest v roku 2012 bol spustený program Márai, do ktorého sa zapojila už deviatykrát aj knižnica nášho mesta. Sprostredkovateľom kníh bol Nonprofit Kft., prostredníctvom ktorého sa rozšírila knižničná zbierka o 106 ks kníh v hodnote 269 933 Ft /900 Eur/.