Kategórie
Prírastok kníh

Nové knihy v knižnici

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v programe „Akvizícia knižníc“ v roku 2019 projekt mestskej knižnice finančnými prostriedkami vo výške 1 500€. Z prvej časti nakúpené knihy sa dostali do rúk čitateľom v decembri 2019. Z prvej časti dotácie knižnica nakúpila 61 kusov slovenskej a 15 kusov maďarskej literatúry. V marci vďaka druhej polovici príspevku z FPU mestská knižnica doplnila svoj knižničný fond o 68 kusov slovenských a 21 kusov maďarských titulov. Knižničný fond sa tak rozrástol celkovo o 165 prírastkov novej odbornej a krásnej literatúry pre deti a dospelých. Čitatelia si nové knihy budú môcť vypožičať od 19.5.2020.