Kategórie
Informatívna výchova

Knižnica bez bariér

KNIŽNICA BEZ BARIÉR, knihovníci v teréne je názov akcie, kde knihovníčky z Mestskej knižnice predstavili svoje služby v letných mesiacoch na rôznych miestach v meste. Ponúkali Burzu kníh, tvorivé dielne pre deti, čitatelia knižnice mohli na mieste vrátiť požičané knihy a záujemcovia dostali propagačné letáky so službami knižnice.

–  Dňa 1. júla pri Penzióne Bodva

–  Dňa 29. júla pred budovou MsKS

–  Dňa 7.augusta pred budovou KD Budulov

–  Dňa 26. augusta  Námestie Ľudovíta Štúra