Kategórie
Prírastok kníh

Program MÁRAI 2020

Na základe rozhodnutia Národného kultúrneho fondu a Ministerstva národných zdrojov- Budapest v roku 2012 bol spustený program Márai, do ktorého sa zapojila už desiatykrát aj knižnica nášho mesta. Sprostredkovateľom kníh bol Nonprofit Kft., prostredníctvom ktorého sa rozšírila knižničná zbierka o 99 ks kníh v hodnote 269 813 Ft /870 Eur/.

Kategórie
Prírastok kníh

Nové knihy v knižnici

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v programe „Akvizícia knižníc“ v roku 2019 projekt mestskej knižnice finančnými prostriedkami vo výške 1 500€. Z prvej časti nakúpené knihy sa dostali do rúk čitateľom v decembri 2019. Z prvej časti dotácie knižnica nakúpila 61 kusov slovenskej a 15 kusov maďarskej literatúry. V marci vďaka druhej polovici príspevku z FPU mestská knižnica doplnila svoj knižničný fond o 68 kusov slovenských a 21 kusov maďarských titulov. Knižničný fond sa tak rozrástol celkovo o 165 prírastkov novej odbornej a krásnej literatúry pre deti a dospelých. Čitatelia si nové knihy budú môcť vypožičať od 19.5.2020.

Kategórie
Prírastok kníh

Nové knihy v knižnici

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v programe „Akvizícia knižníc“ v roku 2019 projekt mestskej knižnice finančnými prostriedkami vo výške 1 500€. Z prvej časti dotácie knižnica nakúpila 61 kusov slovenskej a 15 kusov maďarskej literatúry. Knižničný fond sa tak rozrástol o novú odbornú a krásnu literatúru pre deti a dospelých. Nové knižničné tituly z druhej polovice dotácie obohatia Mestskú knižnicu v marci. Čitatelia si nové knihy budú môcť vypožičať od 10.12.2019

Kategórie
Prírastok kníh

Rozšírila sa knižničná zbierka

Na základe rozhodnutia Národného kultúrneho fondu a Ministerstva národných zdrojov- Budapest v roku 2012 bol spustený program Márai, do ktorého sa zapojila už deviatykrát aj knižnica nášho mesta. Sprostredkovateľom kníh bol Nonprofit Kft., prostredníctvom ktorého sa rozšírila knižničná zbierka o 106 ks kníh v hodnote 269 933 Ft /900 Eur/.